Referenties

Kenmerkend voor Kerstkaarten.nl zijn de grootste online collectie kerstkaarten, de lage drukkosten en de uitstekende service. Dit resulteert in een uitgebreid en gevarieerd portfolio met een breed scala aan bedrijven, overheden en non-profitinstellingen. Hieronder is slechts een kleine greep uit het uitgebreide portfolio van Kerstkaarten.nl weergegeven.